Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetargi

Przetarg na wykonywanie usług całodobowego pogotowia elektrycznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług całodobowego pogotowia elektrycznego w celu usuwania awarii instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków będących pod zarządem Spółdzielni.

Przetarg na wykonanie miejsc utwardzonych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejsc utwardzonych o łącznej pow. ok. 1210,00 m2 o nawierzchni z płyt ażurowych wypełnionych grysem kamiennym.

Informacja o wybranym wykonawcy (branża sanitarna)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wybrana została firma SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej, 32-440 Sułkowice, ul. 1-go Maja 138.

strona 1 z 10  następna » ostatnia »»