Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes: Maria Nowak
Z-ca Prezesa ds. technicznych: Zbigniew Czarnecki
Członek Zarządu - Główny Księgowy: Adam Kruk