Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Wydarzenia

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk" we Wrocławiu zawiadamia, że w dniach 12 kwietnia 2018r. (czwartek) i 21 kwietnia 2018r. (sobota) ) odbędzie się Walne Zgromadzenie:

  • dnia 12 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 (czwartek) - w pawilonie przy ul. Powstańców Ś1.159 we Wrocławiu dla członków zamieszkałych na osiedlu Krzyki i członków oczekujących,

  • dnia 21 kwietnia 2018r. o godz. 8.30 (sobota)  - w   Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu dla członków zamieszkałych na osiedlu Kozanów.

Pełna treść zawiadomienia w pliku PDF.

21.03.2018
 

Skład osobowy nowo wybranych Rad Mieszkańców Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Energetyk” , w związku z odbytymi w dniach 19.02.2018r. – 23.02.2018r. Zebraniami Wyborczymi do Rad Mieszkańców Nieruchomości na kadencję 2018 – 2021, przedkłada skład osobowy nowo wybranych Rad Mieszkańców Nieruchomości.

Skład osobowy RMN dostępny jest w E-BOK w zakładce "dla członków".

06.03.2018
 

Aktualności dotyczące pawilonu przy ul. Powstańców Śl. 159

W dniu 29.01.2018r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł o zniesieniu współwłasności pawilonu położonego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 159 w ten sposób, że użytkowanie wieczyste gruntu wraz z prawem własności budynku przyznał naszej Spółdzielni.

Na rzecz współwłaściciela tj. : „Tekton" Sp. z o.o. we Wrocławiu zasądzona została spłata z tytułu udziału wynosząca 43,27%.

Sąd nakazał wydanie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia prawomocności orzeczenia. W tym też terminie zobowiązał do spłaty udziału.

07.02.2018
 

strona 1 z 4  następna » ostatnia »»