Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

UWAGA! UWAGA! Zmiana siedziby Biura Zarządu SML-W "Energetyk"
z ul. Powstańców Śląskich 159 na ulicę Dokerską 2a, tel. (71) 712 00 18 (od 31 marca 2017 r.).