Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetargi na dotowane projekty

Inormacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 149 we Wrocławiu.

Inormacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 147 we Wrocławiu

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 147 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 149 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 147 we Wrocławiu.

Odpowiedź na pytanie oferenta 1

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Dokerskiej 30-54 we Wrocławiu w zakresie robót budowlanych.

Załączniki:

18.12.2019
 

Odpowiedzi na pytania oferentów

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego średniowysokiego przy ul. Dokerskiej 3, 7, 7a-7d we Wrocławiu w zakresie robów sanitarnych.

Załączniki:

11.12.2019
 

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego średniowysokiego przy ul. Dokerskiej 3, 7, 7a-7d we Wrocławiu.

Odpowiedź na pytanie oferenta 2

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Dokerskiej 30-54 we Wrocławiu w zakresie robót budowlanych.

Załączniki:

20.11.2019
 

Odpowiedź na pytanie oferenta

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Dokerskiej 30-54 we Wrocławiu w zakresie robót budowlanych.

Załączniki:

15.11.2019
 

Informacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży architektoniczno-budowlanej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 149 we Wrocławiu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży architektoniczno-budowlanej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Lotniczej 147 we Wrocławiu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży architektoniczno-budowlanej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego średniowysokiego przy ul. Dokerskiej 3, 7, 7a-7d we Wrocławiu.

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego średniowysokiego przy ul. Dokerskiej 3, 7, 7a-7d we Wrocławiu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie projektu branży architektoniczno-budowlanej wraz z projektem wykonawczym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Dokerskiej 30-54 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży sanitarnej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Dokerskiej 30-54 we Wrocławiu.

Odpowiedź na pytanie oferenta

Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Papierniczej 4-6 we Wrocławiu w zakresie robót budowlanych

Załączniki:

- odpowiedź

29.03.2019
 

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia

Sprzedaż używanej blachy trapezowej, pochodzącej z demontażu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dokerskiej 2-28, będącego pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu. Szacunkową powierzchnię blachy trapezowej określono na ok. 2464,28 m2.

Informacja o wybranym wykonawcy

Opracowanie projektu branży architektoniczno-budowlanej wraz z projektem wykonawczym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Papierniczej 4-6 we Wrocławiu.

Informacja o wybranym wykonawcy (branża sanitarna)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wybrana została firma SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej, 32-440 Sułkowice, ul. 1-go Maja 138.

Informacja o wybranym wykonawcy (branża architektoniczno-budowlana)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wybrana została firma Archimmodicus Spółka Jawna Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski.