Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Rady Mieszkańców Nieruchomości

OBSZARY RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SML-W „ENERGETYK”

1.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Papiernicza 2-6, ul. Lotnicza 139, 141, ul. Lotnicza 147, 149.

2. Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Dokerska 3–7, 7a–7d.

3.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Gwarecka 1-15, ul. Pilczycka 97-125.

4. Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Dokerska 15-37 (numery nieparzyste)

5.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Kozanowska 73-93, ul. Kozanowska 95-117.

6.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Dokerska 30 -54.

7.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Dokerska 2-28, ul. Pilczycka 77-95.

8.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Koszykarska 6a-8a i ul. Koszykarska 60a.

9.Rada Mieszkańców Nieruchomości
ul. Jastrzębia 9, ul. Jastrzębia 13, ul. Racławicka 20.