Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetarg na stałe wykonywanie robót naprawczych i montażowych wymagających użycia technik alpinistycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a informuje o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Termin realizacji zamówienia

Stałe wykonywanie robót naprawczych i montażowych wymagających użycia technik alpinistycznych na zasobach SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

24.04.2017 r.

do godz. 9:00

24.04.2017 r.

godz. 9:15

po podpisaniu umowy

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a.

  2. Materiały przetargowe i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni w Dziale Technicznym, oraz pod nr tel. 071 712 00 32 w godz. 7.00-15.00.

  3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.