Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetargi

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na przystosowaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dokerskiej 17, ul. Dokerskiej 21, ul. Dokerskiej 25 i ul. Jastrzębiej 13 we Wrocławiu do wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Przetarg na wynajem pawilonu handlowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Dokerskiej 2a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem wolnostojącego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na działalność: magazynową, usługową, handlową lub biurową ...

strona 1 z 6  następna » ostatnia »»