Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetargi

Przetarg na roboty budowlane

Przetarg na roboty budowlane polegające na przystosowaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dokerskiej 17, ul. Dokerskiej 21, ul. Dokerskiej 25 i ul. Jastrzębiej 13 we Wrocławiu do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na przystosowaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dokerskiej 17, ul. Dokerskiej 21, ul. Dokerskiej 25 i ul. Jastrzębiej 13 we Wrocławiu do wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

strona 1 z 7  następna » ostatnia »»