Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetarg na remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadania:

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Pożądany termin realizacji dla całości zamówienia

Wadium

Zadanie nr 1:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pilczyckiej 113 i 115, będącym pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

19.06.2017 r.

do godz. 9:00

19.06.2017 r.

godz. 9:15

15.07.2017 r.

1200 zł

Zadanie nr 2:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dokerskiej 2, 4, 6, 8, 10, będącym pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

15.09.2017 r. 13500 zł

Zadanie nr 3:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dokerskiej 46, 48, 50, 52, 54, będącym pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

15.11.2017 r. 13500 zł
  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie do dn. 19.06.2017 r. do godz. 9:00 na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP).

  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

  3. Wszelkie informacje dotyczące istotnych elementów przetargu można uzyskać w siedzibie Zarządu w Dziale Technicznym lub telefonicznie pod nr tel. 071 712 00 32 lub 071 798 79 79 w godz. 7.00-15.00.

  4. Oferent ma możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie/a lub na całość zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia określonego zadaniami nr 1, 2 i 3 na poszczególnych Oferentów wygrywających przetarg.

  5. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.