Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę okien na okna PCV, parapetów zewnętrznych i parapetów wewnętrznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Pożądany termin realizacji zamówienia

Wadium

Dostawa i wymiana okien na okna PCV, parapetów zewnętrznych i parapetów wewnętrznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Koszykarskiej 6a-8a i 60a we Wrocławiu.

31.05.2017 r.

do godz. 9:00

31.05.2017 r.

godz. 9:15

30.09.2017 r.3 000 zł.

 

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie nowej siedziby Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a (Galeria Pilczycka „Viktor” – 3 piętro) oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP).

  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Biura Zarządu Spółdzielni oraz pod nr tel. 071 712 00 32 w godz. 7.00-15.00.

  3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.