Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk" we Wrocławiu działając w oparciu o § 40 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 20 kwietnia 2017r. (czwartek) i 22 kwietnia 2017r. (sobota) ) odbędzie się  Walne Zgromadzenie:

  • dnia 20 kwietnia 2017r. o godz. 17.00 - w pawilonie przy ul. Powstańców Ś1.159 we Wrocławiu dla członków zamieszkałych na osiedlu Krzyki i członków oczekujących,
  • dnia 22 kwietnia 2017r. o godz. 9.00 w Klubie „HYDROFORNIA" przy ul. Modrej 34a we Wrocławiu dla członków zamieszkałych na osiedlu Kozanów.

Pełna treść zawiadomienia: