Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Poszukujemy Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych instalacyjnych sanitarnych

Jesteśmy jedną z większych Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Wrocławia.
Nasza główna siedziba mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 159.

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na umowę zlecenie lub współpracę na stanowisku:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych instalacyjnych sanitarnych

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Opis:

 • Bieżąca kontrola prowadzonych robót przez zleceniodawcę
 • Dokonywanie odbioru robót
 • Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez wykonawców
 • Sprawdzanie na bieżąco prowadzonych napraw i konserwacji
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 • Kontrolowanie rozliczeń kosztowych budowy
 • Dokonywanie przeglądów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe budowlane lub średnie techniczne
 • Staż pracy min. 3 lata
 • Znajomość programu do kosztorysowania Norma-Pro
 • Znajomość pakietu Ms Office
 • Umiejętność kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres:

Informujemy, że kontaktować się będziemy z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk”, ul. Powstańców Śląskich 159, 53 – 139 Wrocław. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.”