Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetargi

Przetarg na naprawę cząstkowę dróg i chodników osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony nana naprawę cząstkowę dróg i chodników osiedlowych, będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalności: magazynową, usługową, handlową lub biurową.

Remont instalacji odgromowej w części podziemnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji odgromowej w części podziemnej do złącza kontrolnego, w ilości 47 szt. uziomów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zasobów SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalności: magazynową, usługową, handlową lub biurową.

«« pierwsza « poprzednia  strona 5 z 5